Diabetesta sairastavat saattavat sairastua myös Parkinsonin tautiin tavallista todennäköisemmin, lähes 30 miljoonan potilaan tiedot kattava meta-analyysi osoittaa. Diabetes on yhdistetty Parkinsonin tautiin aiemminkin, mutta tutkimukset ovat olleet pienempiä ja tulokset epävarmempia.

Tulosten perusteella diabetesta potevien riski sairastua Parkinsonin tautiin oli kolmanneksen suurempi kuin verrokkien, jotka eivät sairastaneet diabetesta. Myös ns. esidiabetes liittyi suurentuneeseen sairastumisriskiin, mutta yhteys oli huomattavasti heikompi.

Joitain viitteitä löytyi myös siitä, että Parkinson-riski oli suuri etenkin, jos diabetesta sairastava poti diabeteksen liitännäistauteja, mutta tältä osin tulokset olivat epävarmoja.

Havainnot olisi hyvä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta ne viittaavat vahvasti siihen, että diabeteksen yleistymisen myötä myös Parkinsonin tauti voi yleistyä lähivuosikymmeninä.

Analyysissa yhdistettiin 15 tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat yhteensä 29,9 miljoonan potilaan tiedoista. Potilaista 86 000 sairasti Parkinsonin tautia.

Tulokset julkaistiin European Journal of Epidemiology -lehdessä.

sv_SE