Alkoholin juominen tyhjään vatsaan tai muulloin kuin aterioiden yhteydessä voi suurentaa alkoholiin liittyvää syöpäriskiä. Yhteys koskee etenkin maksa- ja mahasyöpää, mutta myös peräsuolisyöpää.

Tiedot käyvät ilmi tutkimuksesta, jossa hyödynnettiin 350 000 britin terveystietoja vuosilta 2006–2021. Osallistujista 44 prosenttia käytti alkoholia pääasiassa aterioiden yhteydessä ja 20 prosenttia joi ilman ruokailua.

Tyhjään vatsaan juovat sairastuivat mahasyöpään 56 prosenttia, maksasyöpään 42 prosenttia ja peräsuolisyöpään 17 prosenttia todennäköisemmin kuin osallistujat, jotka kertomansa mukaan joivat vain aterioiden yhteydessä. Yhteys koski etenkin syöpiä, jotka todettiin potilaan ollessa alle 55-vuotias.

Yhteydet eivät juurikaan muuttuneet, kun analyysissa huomioitiin sukupuoli, painoindeksi, fyysinen aktiivisuus, tupakointi, alkoholin käytön kokonaismäärä ja henkilön suosima alkoholityyppi.

Tulokset olisi syytä varmistaa lisätutkimuksissa, mutta alkoholin juominen tyhjään vatsaan tai muulloin kuin ruokailun yhteydessä on yhdistetty myös suurempaan maksakirroosin riskiin sekä riskiin menehtyä sydän- ja verisuonitautiin tai syöpään.

Aterian yhteydessä juotu alkoholi imeytyy hitaammin, mikä voi selittää tuloksia. Juomatavat saattavat kuitenkin kuvastaa laajemmin ihmisen terveyskäyttäytymistä ja elintapoja, joten nekin voivat vaikuttaa tuloksiin.

Tutkimus julkaistiin Gastroenterology -lehdessä.

fi