Muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot saattavat hidastua nopeammin heti eläkkeelle jäämisen jälkeen, tuore yhdysvaltalaistutkimus osoittaa. Yhteys havaitaan etenkin miehillä ja korkeasti koulutetuilla.

Tulokset perustuvat 2 200 eläkkeelle keskimäärin 64-vuotiaana jääneen seitsenvuotiseen seurantaan. Osallistujien kognitiivisia toimintoja oli mitattu ennen eläköitymistä ja sen jälkeen.

Osallistujien testitulokset olivat tasaisia työuran loppupuolella, mutta heikkenivät selvästi pian eläköitymisen jälkeen. Korkea koulutustaso liittyi parempiin testituloksiin ennen eläköitymistä, mutta myös nopeampaan tulosten heikentymiseen eläköitymisen jälkeen. Työn vaativuus ja monipuolisuus liittyi sekin parempiin tuloksiin työuran aikana, mutta ei näkynyt eläköitymisen jälkeisissä tuloksissa.

Eläköitymisen jälkeen miesten muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot heikkenivät selvästi nopeammin kuin naisten. Samoin valkoihoisten osallistujien testitulokset heikkenivät nopeammin kuin afroamerikkalaisten, tulokset osoittivat.

Yhdysvaltalaisten havainnot ovat hyvin mielenkiintoisia, mutta ne olisi hyvä varmistaa suuremmissa tutkimuksissa, joissa osallistujia seurataan pitempään. Pitemmässä seurannassa tulokset voivat hyvinkin tasoittua tai muuttua muilta osin.

Tulokset julkaistiin Journal of the American Geriatrics Society -lehdessä.

Dementian kehittymiseen vaikuttavat hyvin monet seikat, joista koulutus ja muut aivoja stimuloivat aktiviteetit ovat vain osa. Tutkimusten perusteella esimerkiksi sosiaalinen ja monipuolisesti aktiivinen elämä ja harrastukset voivat ehkäistä tai lykätä muistisairauksia. Suuri merkitys on myös ruokavaliolla, liikunnalla, savuttomuudella ja alkoholin kohtuukäytöllä.

Suomessa on noin 200 000 henkilöä, joiden kognitiivinen toiminta eli tiedonkäsittely on lievästi heikentynyt. Lievää dementiaa potee puolestaan noin 100 000 ja melkein yhtä monella on pitemmälle edennyt dementia.

fi