Huumeet ovat yhä näkyvämpi ilmiö Suomessa, kertoo Terveyden- ja hyvinvoinnin laitosen (THL) Päihdetutkimus. Viimeisen vuoden aikana huumeita on tarjottu joko ilmaiseksi tai ostettavaksi joka viidennelle. Noin joka toiselle on joskus tarjottu huumeita. Lähes puolet tuntee henkilökohtaisesti huumeita käyttävän henkilön.

Huumeiden kokeilu ja käyttö on yleisintä 25–34-vuotiaiden ikäryhmässä. Erityisesti 35–44-vuotiailla miehillä kannabiksen ja amfetamiinin käyttö sekä eri aineiden samanaikainen käyttö on yleistynyt muita ikäryhmiä voimakkaammin 2010-luvulla.

Kyselyn perusteella huumeongelmaa suurena pitävien osuus on taas vähitellen lisääntynyt: Vuonna 2022 maamme huumeongelmaa piti suurena noin kolmasosa väestöstä. Trendin suunta on muuttunut vuoden 2014 jälkeen, jolloin maamme huumeongelmaa suurena piti 24 prosenttia väestöstä.

Asenteet kannabista kohtaan lieventyneet

Huumeiden käyttöön liittyvät asenteet ovat lieventyneet jo pitkään. Vuoden 2022 Huumekyselyssä 30 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että huumeita voi käyttää myös sellaisella kohtuullisella tavalla, josta ei aiheudu ongelmia. Vastaava osuus oli seitsemän prosenttia vuonna 1992 ja 15 prosenttia vuonna 2010, joten suurin muutos on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen aikana.

Kannabiksen ja muiden huumeiden välille tehdään edelleen eroja. Esimerkiksi riskikäsitykset ovat lieventyneet eniten kannabiksen osalta, kun taas muiden huumeiden käytön riskeihin suhtaudutaan pääosin kriittisesti. Noin neljäsosa kyselyn vastaajista olisi kiinnostunut kokeilemaan tai käyttämään kannabista, jos se ei olisi laitonta. Ekstaasia olisi kiinnostunut kokeilemaan tai käyttämään alle kymmenesosa ja heroiinia vain prosentti, jos huumeiden käyttö ei olisi laitonta.

– Vaikka eroja kannabiksen ja muiden huumeiden välille tehdäänkin, muun muassa ekstaasin ja amfetamiinin kokeiluihin liittyvät riskikäsitykset ovat myös tasaisesti lieventyneet”, THL:n erikoistutkija Karoliina Karjalainen.

Vuoden 2022 vastaajista 24 prosenttia oli sitä mieltä, että 1–2 kerran ekstaasikokeilulla on vain vähäinen terveydellinen tai muu riski, 16 prosenttia ajatteli näin 1–2 kerran amfetamiinikokeiluista.

fi