Liikunnan lisääminen laskee verenpainetta riippumatta siitä, onko kyse kestävyysliikunnasta vai lihasharjoittelusta. Tuoreen tutkimuksen havainnot koskevat potilaita, joilla on todettu korkea verenpaine, tyypin 2 diabetes tai sydän- ja verisuonitauti.

Tutkimuksessa yhdistettiin ja analysoitiin lähes 270 tutkimuksen aineistot, jotka koostuivat yhteensä 15 000 potilaan tiedoista.

Analyysin perusteella liikunnan lisääminen osaksi potilaan tavanomaista hoitoa laski systolista verenpainetta keskimäärin 4,1 mmHg ja diastolista verenpainetta 2,6 mmHg.

Yhteys oli voimakas etenkin korkeaa verenpainetta tai tyypin 2 diabetesta potevilla. Liikuntaan liitetty vaikutus oli lisäksi lähes kaksi kertaa suurempi köyhissä ja keskituloisissa kuin varakkaissa maissa.

Tutkijat pitävät tuloksiaan osoituksena liikunnan verenpainehyödyistä, mutta kaipaavat silti tulosten varmistamista lisätutkimuksissa. Liikunnan monet terveysvaikutukset on kuitenkin todettu lukuisissa tutkimuksissa tätä ennenkin.

Tulokset julkaistiin Journal of Hypertension -lehdessä.

fi