Ylipaino ja lihavuus on edelleen yleistä lapsilla ja nuorilla, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotteessaan.

THL:n ylläpitämästä lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus -tilastosta käy ilmi, että viime vuonna 2022 runsaalla neljänneksellä (27 %) 2–16-vuotiaista pojista ja vajaalla viidenneksellä (18 %) samanikäisistä tytöistä oli ylipainoa tai lihavuutta.

Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus ovat THL:n kehittämispäällikkö Päivi Mäen mukaan merkittävä kansanterveyden haaste, sillä ne heikentävät monin tavoin fyysistä ja psykososiaalista terveyttä ja hyvinvointia lapsena ja myöhemmin aikuisena. Vaikka vuodesta 2014 jatkunut THL:n tilastoseuranta kertoo, että ylipainoisten lasten ja nuorten osuus on vakiintunut, on Mäen mukaan terveyden edistämisen tavoitteena osuuden selvä väheneminen.

– Lasten lihavuuden ehkäisemiseen ja terveellisten elintapojen tukemiseen tarvitaan monipuolisia yhteiskunnallisia toimia, kuten terveysperusteista verotusta, epäterveellisten elintarvikkeiden markkinoinnin rajoittamista ja aktiivista liikkumista edistävää yhdyskuntasuunnittelua, Mäki summaa.

Alueelliset erot isoja

Rekisteriseurannan perusteella lasten ja nuorten ylipainon yleistyminen näyttäisi pysähtyneen vuonna 2020. Ylipainoisten lasten osuus oli vuonna 2022 sekä pojilla että tytöillä noin prosenttiyksikön pienempi kuin edellisenä vuonna 2021. Vuoteen 2020 asti lasten ja nuorten ylipaino yleistyi tasaisesti vuodesta 2015 lähtien.

Positiivisen kehitys taustalla voi kuitenkin olla lasten ja nuorten paino- ja pituustietojen parantunut kattavuus. Lasten ja nuorten pituus- ja painotietojen välittymisessä perusterveydenhuollon avohoidon hoitoilmoitusrekisteriin, Avohilmoon on ollut suuria alueellisia eroja, sillä kaikkien potilastietojärjestelmien tekninen toteutus ei salli tietojen automaattista poimintaa.

– Eniten tietojen saatavuus parani sellaisilla alueilla, joissa lasten ja nuorten ylipainon yleisyys on koko maata pienempi, mikä todennäköisesti vaikuttaa tuloksiin, arvioi THL:n erikoistutkija Maaret Vuorenmaa.

Alueelliset ja kuntakohtaiset erot lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydessä ovat huomattavat. Yleisintä ylipaino on Satakunnan hyvinvointialueella ja harvinaisinta Helsingissä.

THL:n ylläpitämä tilasto lasten ja nuorten ylipainon ja lihavuuden yleisyydestä perustuu noin 470 000 lapsen ja nuoren lastenneuvolassa ja kouluterveydenhuollossa mitattuihin pituus- ja painotietoihin. Tiedot kattavat 54 prosenttia koko maan 2–16-vuotiaista lapsista ja nuorista.

fi