Liikuntaa harrastavat seitsemänkymppiset naiset kaatuvat ikätovereitaan harvemmin, tuore tutkimus vahvistaa. Havainto koskee naisia, jotka liikkuvat suositusten mukaisesti eli ainakin 150 minuuttia viikossa.

Tutkimuksen tulokset julkaistiin JAMA Network Open -lehdessä, ja niiden perusteella yli 150 minuuttia viikossa liikuntaa harrastavat olivat kaatuneet edeltävän vuoden aikana kolmanneksen epätodennäköisemmin kuin naiset, jotka liikkuivat alle 150 minuuttia viikossa. Yhteys koski myös kaatumisia, jotka johtivat loukkaantumiseen.

Reipas kävely sekä kaikki fyysisesti kohtalaisen tai hyvin raskas liikunta liittyivät pienempään kaatumisriskiin.

Tulokset vahvistavat näyttöä liikunnan tärkeydestä kaatumisten ehkäisyssä. Tässä aineistossa hyödyt nähtiin vasta, kun osallistujat liikkuivat suositusten mukaisesti, mutta aiempien tutkimusten perusteella myös vähäisempi liikunta on hyväksi iäkkäiden terveydelle.

Tutkimukseen osallistui 7 100 naista, jotka arvioivat liikuntamääriään 65–70-vuotiaana sekä 68–73-vuotiaana.

Kaatumisten ehkäisylle on tarvetta, sillä 65 vuotta täyttäneistä 30–40 prosenttia kaatuu ainakin kerran vuodessa ja 80 vuotta täyttäneistä ja laitoshoidossa asuvista joka toinen. Noin puolet kaatuilijoista saa jonkinlaisen vamman. Joka kymmenes kaatuminen aiheuttaa lonkkamurtuman tai jonkin muun vakavan vamman.

fi