Liikunnan terveyshyödyt saadakseen ei tarvitse lenkkeillä joka päivä. Tuoreen meta-analyysitutkimuksen perusteella jo muutama tuhat askelta päivässä riittää, ja vaikutukset kasvavat tasaisesti mitä enemmän liikkuu.

European Journal of Preventive Cardiology -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 17 tutkimuksen ja 230 000 osallistujan tietoihin, ja niiden perusteella riski menehtyä sydän- ja verisuonitauteihin alkoi pienentyä, kun päivittäinen askelmäärä oli yli 2 300. Kokonaiskuolleisuus alkoi laskea noin 4 000 askeleen jälkeen. Osallistujat olivat keskimäärin 64-vuotiaita ja heitä seurattiin noin seitsemän vuotta.

Riskit olivat sitä pienempiä mitä enemmän henkilö liikkui eikä ylärajaa hyödyille löytynyt. Riski menehtyä seurannan aikana pieneni 15 prosenttia jokaista tuhannen askeleen lisäystä kohden.

Liikunnan vaikutukset näkyivät kaikilla riippumatta sukupuolesta, maasta, kotiseudun ilmastosta ja henkilön iästä. Hyödyt olivat tosin suurempia alle 60-vuotiailla kuin vanhemmilla.

Tulokset lisäävät näyttöä liikunnan terveyshyödyistä ja vahvistavat käsitystä, jonka mukaan kaikki liikunta on hyväksi, oli se sitten kevyttä kävelyä, puutarhan hoitoa tai lenkkeilyä.

fi